Einhell Compliance – naš osjećaj odgovornosti

Korporativnu kulturu u Einhell BiH d.o.o. karakteriziraju jasna odgovornost, međusobno poštovanje i povjerenje. Zakonito i etičko ponašanje sastavni su dio našeg poslovanja i važan preduvjet za održivo osiguranje našeg poslovnog uspjeha. Naš primarni cilj je izbjeći rizike koji narušavaju povjerenje naših klijenata, dioničara, poslovnih partnera i javnosti u Einhell BiH d.o.o.

Postupak prijavljivanja zviždača

Svi zaposlenici mogu kontaktirati svoje voditelje i odgovorne specijalizirane odjele u Einhell BiH d.o.o. sa svojim pitanjima, posebno pravni odjel i korporativnu reviziju.

Osim toga, Einhell Compliance Contact dostupan je svim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i drugim vanjskim osobama kao kontaktna točka za sva pitanja u vezi s usklađenošću. Isto vrijedi ako se uoče slabosti ili druge okolnosti koje bi mogle dovesti do kršenja zakona. Einhell BiH d.o.o. jamči da će svi dolazni upiti i prijave biti tretirani povjerljivo i da nećemo pokušati identificirati osobu koja je prijavila. Ovo se ne odnosi na uvredljive ili lažne prijave.

Kontakt za Einhell Compliance dostupan je na bosanski i engleskom jeziku:

E-Mail: compliance@einhell.com