Impresum

Odgovoran za uređivanje i sadržaj:

Einhell BiH d.o.o.
Poslovni centar 96
72250 Vitez

Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 30 717 251
Faks: +387 30 717 255
Email: info@einhell.ba

Oblik trgovačkog društva: d.o.o. - društvo s ograničenom odgovornošću
Porezni broj: 236308260001
Generalni direktor: Karolina Lovrinović

Koncept, dizajn i implementacija

Communiacs - Web agencija u Pockingu/Passau
Communiacs. Agencija za Internet, Internet trgovinu i online marketing

Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Tekst, slike, grafika i njihovo uređenje na web stranicama tvrtke Einhell BiH d.o.o. zaštićeni su autorskim pravima i drugim zaštitnim zakonima. Sadržaj ovih web stranica ne smije se kopirati, distribuirati, mijenjati  ili učiniti dostupnim trećim stranama u komercijalne svrhe. Neke web stranice tvrtke Einhell BiH d.o.o. također sadrže slike koje su podložne autorskim pravima trećih strana. Ova web stranica ne daje licencu za korištenje intelektualnog vlasništva tvrtke Einhell BiH d.o.o. ili trećih strana.

Ako nije drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi na web stranicama tvrtke Einhell BiH d.o.o. zaštićeni su zakonom o zaštitnim znakovima. To se posebno odnosi na zaštitne znakove, pločice sa oznakama, logo tvrtke i znakove tvrtke Einhell BiH d.o.o.. Zaštitni znakovi i elementi dizajna koji se koriste na našim stranicama su intelektualno vlasništvo tvrtke Einhell BiH d.o.o. ili trećih strana. Ova web stranica ne daje licencu za korištenje intelektualnog vlasništva tvrtke Einhell BiH d.o.o. ili trećih strana.

Odbacivanje odgovornosti

Društvo Einhell BIH d.o.o. s velikom pozornošću stvara sadržaje na ovim internetskim stranicama te se brine za njihovu redovitu aktualizaciju. Međutim, ovi podaci služe samo kao neobvezno sredstvo općenitog informiranja i ne mogu poslužiti kao zamjena za iscrpno individualno savjetovanje prilikom odluke o kupnji. Tehničke karakteristike i oprema mogu varirati od zemlje do zemlje. Zadržavamo pravo izmjene proizvoda u svakom trenutku. Obvezujuće navode o tehničkim karakteristikama, opremi i svojstvima naših proizvoda možete dobiti u aktualnom obliku isključivo od naših ovlaštenih distributera ili uvoznika.

Društvo Einhell BIH d.o.o. ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, točnost i potpunost informacija na ovim stranicama, kao ni za njihovu stalnu nesmetanu dostupnost.

Kad upućuje na internetske stranice trećih osoba (poveznice), društvo Einhell BIH d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje povezanih stranica. Klikom na poveznicu napuštate informativnu ponudu društva Einhell BIH d.o.o. Za ponudu trećih osoba mogu vrijediti drugačija pravila, osobito što se tiče zaštite podataka.

Nadalje, društvo Einhell BIH d.o.o. isključuje svoju odgovornost za usluge, posebice kad je riječ o preuzimanju datoteka koje je društvo Einhell BIH d.o.o. stavilo na raspolaganje na internetskim stranicama društva Einhell BIH d.o.o. u slučaju povreda obaveza izazvanih običnom nepažnjom, pod uvjetom da se iste ne tiču bitnih ugovornih obaveza, kao i života, zdravlja ili ozljede odnosno ne tiču se prava prema Zakonu o odgovornosti za neispravne proizvode. Isto vrijedi i za povrede odgovornosti naših zastupnika.